Struktur OrganisasiSTRUKTUR FUNGSIONARIS
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU PENDIDIDKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013

“KABINET KARYA”

KETUA                                 : SYARIF HIDAYATULLAH                          BK/2011

WAKIL  KETUA                 : BAYU EFKA L.N                                         TP/ 2010

SEKRETARIS         
DIAH WAHYU MURYASTUTI                   BK/2011
ALFIN NI'MAH                                        PSIKO/2012

BENDAHARA    
SEPTA NIKMATIL ALIYAH                     BK/ 2011
STEVANI RINA A.                               PG-PAUD/2012

WAKIL WIL. NGALIYAN  
MUHAMMAD ADDARUL A              PGSD SMG/2011

WAKIL WIL. TEGAL       
AHMAD SYAIKHONI                        PGSD TGL/2011

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN  SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)


KETUA DEPARTEMEN         
ARIS MUNANDAR                                    BK/ 2011

WAKIL WIL SEKARAN           
NUR KHASANAH                               PG-PAUD/ 2009

WAKIL WIL NGALIYAN           
RAHMA NOOR ALIFAH                     PGSD SMG/ 2011

WAKIL WIL TEGAL            
RIZKI NURMALITA                             PGSD TGL/2012

STAFF                                            
MAR'ATUS SHOLIHAH I.                           PLS/ 2012
ADELIA HARDINI                                       PLS/2012
ARIF FATHONI                                             TP/2012
KHARISSA WIDYA K.                          PGSD SMG/2011
WAHYU DINAR F.                                PGSD TGL/ 2012
                                                          
DEPARTEMEN ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA (ADKESMA)


KETUA DEPARTEMEN          
AMRINALFI KHAIR WIJAYANTO                          PSIKO/2011

WAKIL WIL SEKARAN
FAISAL NOUVAL GE-HA                        PSIKO/2011

WAKIL WIL NGALIYAN   
MAYA RUSITASARI                                 PGSD SMG/2011

WAKIL WIL TEGAL 
ESKA RIO ARNANDA                             PGSD TGL/2012

STAFF
ISNA LAILI HIKMAH                                TP/2012
SHIFA HAFIDAH                                     PLS/2011
RESTI FAJRIN                                          BK/2012         
DWI OKTAVIANA                            PGSD SMG/2012
LILIS MULYANINGTYAS                 PGSD TGL/2012

DEPARTEMEN KAJIAN DAN STRATEGIS


KETUA DEPARTEMEN 
AHMAD FARCHAN                                   TP/ 2011

WAKIL WIL SEKARAN   
ABDUL KHOLIQ                                       BK/ 2012

WAKIL WIL NGALIYAN
HESTI FEBRINA RISQI                      PGSD SMG/ 2012

WAKIL WIL TEGAL
EVIE MASYITHOH                             PGSD TGL /2012


STAFF
ELA RESTI FITRIANA                               BK/2012                          .                                     
WAHYU ADZIMAH                                 PLS/ 2012
DEWI MULYANAH                             PSIKO/ 2012
YUNIA TIARA RIZKI                          PGSD SMG/2011
NUR FITRI NUGRAHENI                    PGSD TGL /2012

DEPARTEMEN INFORMASI & KOMUNIKASI


KETUA DEPARTEMEN 
MUHAMMAD IRFANUDDIN                PGSD SMG/ 2011

WAKIL WIL SEKARAN   
BUDI WICAKSONO                                       TP/ 2012

WAKIL WIL NGALIYAN
AVIS YUDHA I.A                                   PGSD SMG/ 2012 

WAKIL WIL TEGAL
LUTHFI NURUL HIDAYATI                  PGSD TGL / 2011                                                         

STAFF 
FREDERIKE ASOKAWATI                          PSIKO/2012
ZENURROKHMAN PIPIT W.                PG-PAUD/ 2012
RIKZI IZZET ALVAENI A                                TP/ 2012
KHUSNUL KARIMAH                                     TP/2012
ELMY WULANDARI                              PGSD SMG/2012
ISNA NUR ISTIQOMAH                        PGSD TGL/2011

DEPARTEMEN BAKAT DAN MINAT


KETUA DEPARTEMEN
RAMDHAN DWI RATRIANA                    PLS/ 2011

WAKIL WIL SEKARAN
HADYAN PRAMUDITA                             PLS/ 2011

WAKIL WIL NGALIYAN
ANGGARDA PUTRA GIANTARA         PGSD SMG/ 2012

WAKIL WIL TEGAL
HAFIDZ IMAM ASYARI                         PGSD TGL/ 2011

STAFF
DICKY NOVRIANSYAH                           BK/2011
MARDINA DWI HANDAYANI              PSIKO/2012
AHMAD ABDUN SALAM                         TP/2012
CANDRA ABDILLAH                             PGSD SMG/2011
PRADIKA UDHI NALENDRA                PGSD TGL/2012